Genel Bilgiler

1- Genel Konular

Özel Güvenlik ve Koruma programı, 2016-2017 Eğitim- öğretim yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır. Bu programdan mezun olanlar, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans derecesine sahip,  “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını alırlar. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Özel Güvenlik Bölümünü bitirdikten sonra başvurulabilecek Bölümler, 
 •  Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 •  Sosyal Hizmet
 •  Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AÖF)--AÖF- AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ- (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ)
 •  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖF)
 •  İktisat (AÖF)
 •  Kamu Yönetimi (AÖF)
 •  Maliye (AÖF)
 •  Uluslararası İlişkiler (AÖF)
 •  İşletme (AÖF)
 •  Konaklama İşletmeciliği (AÖF)
 •  Sosyal Hizmet (AÖF)
 •  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖF)
 •  Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖF)
 •  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖF)
 •  Turizm İşletmeciliği (AÖF)

 2- Giriş Koşulları

İki farklı sağlık raporu gerekmektedir.
1- 
Kabul ve kayıt koşulları; Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. Bölümü kazanmanız durumunda,tam teşekküllü resmi bir hastaneden 'Özel Güvenlik Görevlisi olur. ibareli bir sağlık raporu alınıp üniversiteye verilir.(E devletten kaydınızı yaptıktan sonra öğrenci belgesiyle ücretsiz sağlık raporunu çıkarabilirsiniz)

2- 
Üniversitemiz, İçişleri Bakanlığının kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu bir personel ile Silah ve Atış Eğitimi vermektedir. Bu yüzden 2. sınıfın birinci döneminde ücretli olarak tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, heyet raporunun üzerinde 'Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur' ibaresinin yer alması gereken sağlık raporunu alıp belirlenen Öğretim Görevlisine vermesi gerekmektedir.( İlk sene de alabilirsiniz ama Silah ve Atış Eğitimi dersi 2. yılın 1. döneminde verilmektedir. Alacağınız sağlık raporları 1 yıl geçerli olacağı için zaman aşamına uğradığı için kabul edilmeyebilir.)

Tekrar Not: Silah ve Atış Eğitim İçişleri Bakanlığı kararıyla, Emniyetin Genel Müdürlüğünün belirlediği bir personel ile verilmektedir. Bu yüzden Alınan Sağlık Raporu üzerinde mutlak suretle, 'Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur' ibaresi bulunmak zorundadır.
 Bununla beraber ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ okumak isteyenler için resmi yazı ektedir. 


3- İstihdam İmkânları

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok geniştir. Bu açıdan özel güvenlik hizmet alanlarının başta iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere yoğunlaşmaktadır.

 

Mezunlar kendi nam ve hesaplarına özel güvenlik şirketleri kurup işletebilecekleri gibi çeşitli özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilir ve eğitmenlik yapabilirler. Kamu kesimi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin alt yapısında veya yönetiminde görev alabilirler. Mezunlarımız, Türkiye’nin her yerinde yukarıda bahsedilen çalışma sahalarında istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda ÖNLİSANS KPSS ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini işletebilmektedirler.

 

Türkiye genelinde, özel olarak çalışan ve kısa dönem eğitim veren çok sayıda şirketler bulunmaktadır. Ancak, kaliteli eğitimden geçirilmiş özel güvenlik görevlilerinin ileride, yasa gereği, işyerinde güvenlik amiri ve müdürü olma durumu söz konusu olabilecektir. Bunu da üniversiteler gibi üst düzeyde eğitim veren kuruluşların yapabileceği aşikârdır.

4- Programımızdan Mezun Olanlar Aşağıdaki Yeterliliklere Sahip Olur

 1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 3. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 4. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 5. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
 6. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 7. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 8. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 10. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 11. Girişimcilik becerisine sahip olma
 12. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
Öğr. Gör. TUBA BALCI
Güncelleme : 10.01.2024 11:10:15