Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, ekonomi ve yönetim bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeye katkı sağlamak, teknik alanlarda eğitim‑öğretim gören potansiyel ara insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak sosyal, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle; evrensel değer ve uluslar arası mesleki standartlar uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirerek çağı yakalamış, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve istemlerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanlarda eğitim veren okullar arasında eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak ve alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman ara insan iş gücünü yetiştirmektir. 

Öğr. Gör. TUBA BALCI
Güncelleme : 10.01.2024 11:10:36